İK Politikamız
İK Politikamız

Vizyon; bugün ve gelecek için sürdürülebilir başarının çalışanlarının profesyonel ve kişisel gelişimlerine bağlı olduğu ilkesini kabul eder. İnsan Kaynakları Politikamızın temelini; esneklik, sürekli eğitim ve en iyi uygulamaların yaygınlaştırılması oluşturur. 

İK Politikamız

Kaliteli işler üretmek için kişilerin kendi potansiyellerinin ve becerilerinin dışa çıkartılmasının, bununla beraber sorumluluk sahibi çalışanlar elde etmek için yetki devretmenin öneminin farkındayız.

Çalışanlarımızın sürekli eğitim ve bilinçlendirilmesini sağlayarak takım ruhunun öne çıktığı bir çalışma ortamı oluşturup, bu sayede kurumumuzun kalite standardını güvence altına alırız.

Personellerimizin kariyerlerini planlarken, bireysel özelliklerini ve performanslarını göz önünde bulundurarak, yönetim kademelerine doğru şekilde yükselmelerini, İK Politikamız olarak benimsedik.