İlkelerimiz
İlkelerimiz
  •   Dürüstlük, Güvenilirlik, Sorumluluk
  •   Liderlik
  •   Yenilikçilik, Yaratıcılık ve Değişime Açıklık
  •   Verimlilik ve Etkinlik
  •   Kalite ve Sonuç Odaklılık
  •   Paydaşlar (Çalışan, Müşteri, tedarikçi) Memnuniyeti
  •   Ekip Çalışması
  •   Kurumsal Sosyal Sorumluluk