EYS Politikamız
EYS Politikamız

Genel Temizlik faaliyetleri konusunda faaliyet gösteren firmamız,

Müşteri beklentileri ve istekleri konusunda projelendirme ve temizlik hizmetleri sağlayarak, ulusal ve uluslar arası yasalar ve mevzuatlar doğrultusunda hizmet gerçekleştirerek müşterilerimize ve çözüm ortaklarımıza zamanında hizmetlerimizi götürmeyi,

Çalışanlarının sürekli eğitim ve bilinçlendirilmesini sağlayarak işbirliği ve dayanışmanın öne çıktığı bir çalışma ortamı oluşturmayı ve kurumun kuşaklar boyu istenen hizmeti vermesini güvence altına almayı,

Ülkemiz ve uluslar arası çevre mevzuatına uymak, Kirliliği önlemek, Çevreyi Korumak ve güncelliğini sağlamak, Çalışan Sağlığı ve İş Güvenliği gerekliliklerini Kanun, mevzuat, yönetmelikleri doğrultusunda yerine getirmek, yine uluslar arası sözleşmeden doğan tüm insani gereklilikleri sosyal sorumluluk bilinci ile uygulamak şirketimizin ve tüm Vizyon ailesinin temel politikasıdır. Bu politikadan ödün verilemez.

Vizyon, ISO 9001, ISO 14001 ve OHSAS 18001 yönetim sistem standart’larının gereklerini yerine getirmeyi ve hedeflerin etkinliğini sürekli izlemeyi iyileştirmeyi taahhüt eder...